Most, Čepirožská - rekonstrukce vodovodu

Most, Čepirožská - rekonstrukce vodovodu
01.04.2021 – 01.08.2021
V Mostě, ul. Čepirožská, dojde k rekonstrukci poruchového vodovodu pro cca 50 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky vodovodu z ocelového potrubí v profilech DN 50, 150 a 200.

Řady vykazuji narůstající počet poruch, proto se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326 metrů.

Vodovod je rozdělen na vodovod V1.1, V1.2 a V2. Rekonstrukce vodovodu V1.1 bude začínat ve stávající armaturní komoře a končit v místě vysazení nadzemního hydrantu. Vodovod V1.1 bude proveden bezýkopovou technologií relliningem, kdy do stávajícího ocelového potrubí DN150 bude zatahováno potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d110. Součástí stavby je armaturní komora, která bude přestrojena včetně stavebních úprav (nový strop).

Rekonstrukce vodovodu V1.2 bude začínat v místě osazení nadzemního hydrantu a končit bude v místě napojení na stávající šoupě ve st. 0,283 km. Vodovod V1.2 bude proveden bezýkopovou technologií relliningem, kdy do stávajícího potrubí OC DN150 bude zatahováno potrubí HDPE d90. V trase se nachází celkem 3 zděné armaturní šachty, které budou zbourány.

Rekonstrukce vodovodu V2 bude provedena v otevřeném výkopu, kde bude stávající potrubí OC DN50 měněno za potrubí HDPE d63 v celkové délce 43 metrů. Veškeré stávající přípojky budou na rekonstruované řady přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. dubna 2021. V uplynulých dnech proběhlo vytyčení inženýrských sítí, navázaly přípravné práce na provizorním vodovodu. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (20. kalendářní týden).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 1. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies