Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.05.2020 – 30.06.2022
V Mostě, v ul. Čsl. armády, v lokalitě u gymnázia, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Čsl. armády, v předmětném úseku stavby, se nacházejí úseky vodovodního řadu z litiny DN 100 a DN 125, které byly uvedeny do provozu v roce 1932. Dále je zde úsek ocelového přivaděče z roku 1983, jedná se o poruchový úsek, který přivádí vodu do vodojemu Hněvín.

Stoka je tvořena betonovým vejcem DN 600/900, pochází z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu místy nad 50 %, díry ve dně, praskliny, tvořící se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332 metrů a kanalizace v celkové délce 267,9 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky za novou z kameninových trub hrdlových KTH DN 400 (stoka A1 v délce 168,2 metrů), DN 600 (stoka A2 v délce 30 metrů), z PVC DN 300 (stoka A2-1 v délce 7 metrů), ze železobetonu DN 800 (stoka A3 v délce 41,2 metrů), z PVC DN 300 (stoka A3-1 v délce 21,5 metrů). Součástí stavby je přepojení cca 38 ks kanalizačních přípojek vč. uličních vpustí. Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové z litiny DN 100 (řad 1 v délce 180,5 metrů) a DN 100 (řad 2 v délce 151,5 metrů).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. května 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (24. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 15 měsíců od předání staveniště, tj. do 7. srpna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2022.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies