Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu

Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu
28.05.2021 – 31.12.2021
V Kopistech, místní části statutárního města Most, provedeme rekonstrukci poruchových vodovodních řadů, prostřednictvím kterých je zásobeno cca 300 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí ocelové vodovodní řady DN 80 a DN 200, které byly uvedeny do provozu v roce 1960. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 783,5 metrů.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajících vodovodních řadů. Trasa vodovodu je vedena v nezpevněných plochách podél komunikace I/27 (Most-Litvínov). Trasa vodovodu kříží Mračný potok, tramvajovou trať Most-Litvínov a komunikacI I/27. Vodovod je dále veden v komunikaci III/2565 ul. Cesta do Kopist, pod železničními viadukty a v plochách průmyslové lokality podél komunikace.

Rekonstrukce vodovodního řadu proběhne kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopovou technologií relining – zatažení nového potrubí do stávajícího OC DN200. Nový vodovodní řad je navržen z plastového vodovodního potrubí HD-PE PE100 RC s ochranným pláštěm z PE DN100 a DN50 PN16 (SDR 11) v délce 690 metrů a plastového vodovodního potrubí HD-PE PE100 RC pro bezpískovou pokládku DN150 PN16 (SDR 11) v délce 93,5 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies