Most, Národního odboje - rekonstrukce vodovodu

Most, Národního odboje - rekonstrukce vodovodu
16.04.2021 – 16.09.2021
V Mostě, ulici Národního odboje, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dva vodovodní řady, jeden ocelový v profilu DN 65 mm z roku 1931, a druhý je z litiny DN 100 mm, uvedený do provozu rovněž v roce 1931. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 a PVC DN 300 z roku 2005. Je v dobrém technickém stavu, není tak součástí stavby.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 291,5 metrů.

Stávající řad LT DN100 bude nahrazen vodovodem z vysokohustotního polyetylenu PEHD 100RC+ d110/10,0 SDR11 v délce 63,9 metrů, a stávající vodovod OC DN 65 bude nahrazen vodovodem PEHD100RC+ d90/5,4 mm SDR17 v délce 227,6 metrů. Přípojky na řadu 1 jsou dvě přípojky PE DN1“ a na řadu 2 je 23 přípojek PE DN1“. Na řadu 2 bude 19 přípojek přepojeno a 4 přípojky opraveny. Na řadu 2 bude zrušen podzemní provozní hydrant DN50 a nahrazen novým podzemním provozním hydrantem DN80, který bude posunut na začátek úseku řadu 2. Na řadu 2 bude zrušena stávající šachta. Na konci úseku řadu 1 a řadu 2 bude osazena armaturní šachta pro redukční ventil a vodoměr.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. dubna 2021. Vlastní práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 16. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies