Most, Pod Garáží, Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Pod Garáží, Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.03.2020 – 20.07.2021
V Mostě, v ulici Spojovací a v lokalitě Pod garáží provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 320 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí společnosti innogy ČR.


Více o stavbě:

V ulici Spojovací se nachází vodovod z litiny DN 100 mm, v lokalitě Pod garáží je vodovod rovněž z litiny v profilu DN 125 mm. Oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1960, jsou již dožilé a poruchové.

Stoka v ulici Spojovací je z kameninového potrubí DN 400 a pochází rovněž z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, s netěsnými spoji, místy s protispádem.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 215,15 metrů a kanalizace v celkové délce 94,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávajících trasách v ulici Pod garáží, části ulice Spojovací a chodníku podél ulice Slovenského národního povstání. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 (řad 1) v délce 61 metrů a DN 100 (řad 2) v délce 154,15 metrů. Vodovod bude ukládán do výkopu. Součástí stavby je přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka, bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 94,50 metrů. Stoka bude pokládána do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a sanace kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. března 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (19. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 13. července 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 7. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies