Most, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.03.2021 – 29.01.2022
V Mostě, ulici Prokopa Holého, dojde k rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané děravé kanalizace pro cca 220 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny v profilu DN 100 a DN 80. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1948. Potrubí je zastaralé a často poruchové.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala korozi místy nad 50 %, díry ve dně, praskliny, netěsnosti, a nedostatečný profil šachet.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 392,75 metrů a kanalizace v délce 237,6 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady, pro řad 1 bude použito potrubí z litiny LT DN 100 délky 302,55 metrů a pro řad 2 potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 80 délky 90,20 metrů. Řad 1 bude ukládán do výkopu, řad 2 bude realizován bezvýkopovou technologií. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka, bude použito potrubí z kameniny KA DN 500 délky 36,32 metrů a KA DN 300 délky 191,88 metrů a propoje na stávající kanalizaci v ul. Bří Čapků z KA DN 300 délky 9,4 metrů. Stoka bude pokládána do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2021, probíhá vytyčení inženýrských sítí, vlastní práce začínají v následujících dnech (19. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 10 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. ledna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies