Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
29.03.2021 – 31.05.2023
V Mostě, v ulicích Svážná a Marie Majerové, provedeme rekonstrukci zastaralých poruchových vodovodních řadů a zdeformované popraskané kanalizace, pro cca 250 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Svážná se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1951. Ze stejného roku pochází vodovod také v ulici Marie Majerové, který je rovněž z litiny, avšak menšího profilu DN 80. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace v ul. Svážná je tvořena potrubím z kameniny DN 200, byla uvedena do provozu v roce 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje praskliny, deformace, prorůstají kořeny, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 416,86 metrů a kanalizace v délce 73 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří celkem 4 řady celkové délky 416,86 metrů. Řad 1 je navržen z litiny LT DN100 délky 190,61 metrů, řady 2, 3 a 3.1 budou z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100 SLM3 d110/6,6 mm délky 90,62, 80,80 a 45,13 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří jeden úsek stoky. Stoka A je navržena z kameninových trub DN 300 a DN 250 v délce 73,00 metrů. Součástí rekonstrukce je i přepojení kanalizačních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou cca v polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. srpna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies