Novosedlice, Trnovanská – rekonstrukce kanalizace

Novosedlice, Trnovanská – rekonstrukce kanalizace
04.11.2021 – 30.06.2022
V Novosedlicích, ulici Trnovanská, provedeme 1. etapu rekonstrukce narušené a nekapacitní kanalizace z roku 1973, která způsobuje vyplavování území. Stavbu koordinujeme s vlastníkem pozemku, který plánuje v dané lokalitě zástavbu.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace, tvořena ze železobetonových trub DN 500. Byla uvedena do provozu v roce 1973. Hloubka stoky je od 3,5 až po 6,5 metrů pod terénem. V části stoky se nachází vložka z PVC DN 400, toto zmenšení profilu vzniklo vlivem lokální opravy v minulosti.

Trasa stoky vede v nezastaveném terénu soukromého vlastníka, který se chystá dané území zasíťovat a využít k výstavbě RD.

Kanalizace je nekapacitní, nevyhovuje z pohledu legislativních požadavků na odlehčovací komory (odlehčující vody výše proti proudu). V současné době opakovaně dochází k záplavě území. Kamerové prohlídky objevily závažná porušení celistvosti kanalizace i šachet. Terén je často podmáčený a vlivem navážek částečně nestabilní. Není již další prostor pro rozšiřování další kanalizace, která by bezpečně odváděla velké přítoky ze sběrného území podél Bystřice.

Z uvedených technických a legislativních důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí vlastníka pozemku, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 205 metrů.

Rekonstrukce bude provedena z potrubí železobetonového DN 600 s čedičovou výstelkou. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a kanalizačních stok napojených do rekonstruovaného úseku kanalizace. V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění otevřeným výkopem v samostatném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. 11. 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 47. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. dubna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies