Obrnice, Rudé armády, ke Kerainu - rekonstrukce vodovodu

Obrnice, Rudé armády, ke Kerainu - rekonstrukce vodovodu
01.03.2021 – 01.07.2021
V Obrnicích, v ulici Rudé armády, v lokalitě ke Kerainu, dojde k výměně zastaralého poruchového vodovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 a z oceli DN 100, oba tyto úseky byly uvedeny do provozu v roce 1975. Dále je zde veden řad z litiny DN 80 z roku 1972. Řady jsou zastaralé s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 522,8 metrů.

Stávající vodovod LT/OC DN 100 bude nahrazen novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu PEHD 100 RC+ DN/OD 90 v délce 400,0 metrů (Řad 1). Řad 1 je veden ze zatravněné plochy podél panelové komunikace před areálem firmy Keramost, dále vede v zatravněné ploše a v zatravněné krajnici podél silnice ve správě SÚS ÚK v ulici Rudé armády směrem na Chanov až ke křižovatce s bezejmennou odbočkou ulice u č.p. 6.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu LT DN 80 v bezejmenné odbočce z ulice Rudé armády mezi č.p. 6 a č.p. 19 v délce 122,8 metrů. Proběhne rekonstrukce na potrubí PEHD100RC+ a to v dimenzi DN/OD 90 mm pro prvních 25,4 metrů k odbočce k č.p. 25 až č.p. 44 a dále pak na potrubí v profilu DN/OD 63 v délce 97,4 metrů až k č.p. 19.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. března 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 1. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies