Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu

Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu
12.07.2021 – 31.10.2021
V Osečné, Truhlářské ul., vyměňujeme dožilý silně inkrustovaný poruchový vodovod. Stavba je koordinována s investiční akcí města Osečná, které v uvedené lokalitě buduje novou splaškovou kanalizaci.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny DN 60 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1932. Potrubí jsou zastaralá, silně inkrustovaná, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s výstavbou nové splaškové kanalizace, jejíž investorem je město Osečná, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 418 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v ulici Dolní selské a Truhlářské. Součástí rekonstrukce bude přepojení vodovodních přípojek. Bude provedena rekonstrukce starého litinového vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 90 mm v délce 117,5 metrů a PEHD DN/OD 63 mm v celkové délce 300,5 m. V trase bude přepojeno 10 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové délce 13,5 m. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovody budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. července 2021. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (33. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies