Osek, VDJ Osek - Dub 1 a VDJ Osek - Dub 2 - rekonstrukce

Osek, VDJ Osek - Dub 1 a VDJ Osek - Dub 2 - rekonstrukce
11.05.2021 – 30.09.2022
V Oseku provedeme stavebně - technologickou rekonstrukci dožilých vodojemů Dub 1 a Dub 2. Stavba probíhá za provozu.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce jsou vodojemy Osek Dub 1 a Osek Dub 2 na severním okraji města s příjezdem z ul. Hrdlovské. Byly uvedeny do provozu v roce 1967 a 1974. U obou objektů se jedná se zemní jednokomorový vodojem s kapacitou 1000 a 1054 m3.

Osek – Dub 1: Vstupní komora o vnějších rozměrech 6,3 x 3,6 m těsně přiléhá k akumulační komoře. Armaturní komora se nachází pod monolitickou podestou vstupní komory. Konstrukce armaturní a vstupní komory je tvořena monolitickým betonem a cihelným zdivem, strop je z PZD desek, které jsou značně degradované. Vnitřní i vnější omítky jsou z 50% narušené.

Vstupní dveře do objektu i do akumulační komory jsou původní, stejně jako ostatní zámečnické prvky. Střešní skladba se skládá ze spádového betonu 40 – 140 mm, pěnobetonových desek, cementového potěru tl. 30 mm a 3 vrstev asf. modifikovaných pásů. Před vstupem do objektu se nachází poničené schody. Akumulační komora o objemu 1000 m3 je tvořena monolitickým dnem a stěnami. Stropní konstrukce je tvořena ze stropních panelů PZD. Sloupy s hlavicemi, průvlaky a obvodové trámy jsou z prefabrikátových prvků. Veškeré zámečnické prvky v akumulační komoře jsou za hranicí své životnosti. Střešní skladba se skládá ze spádového betonu 40 – 140 mm, pěnobetonových desek, cementového potěru tl. 30 mm a 3 vrstev asf. modifikovaných pásů. Vnější omítka na čele stropní desky je značně narušená a krytina z asf. mod. pásů je rovněž za hranicí životnosti.

Technologická část – téměř všechny technologické prvky jsou zkorodované.

Osek – Dub 2: Stavební řešení konstrukce a opotřebení objektu VDJ Osek – Dub 2 jsou téměř totožné jako u objektu VDJ Osek – Dub Zásadní rozdíl je v řešení střešní skladby. Na stropních PZD deskách je pouze vyrovnávací beton tl. 50 mm a násyp o mocnosti 350 mm. Dále se u tohoto vodojemu ve vstupním prostoru nachází místnost elektro. Na stěnách a dně akumulační komory tohoto vodojemu je nanesena cementová vodotěsná omítka resp. cementový potěr tl. 3 cm s nátěrem z PVC.

Spojná šachta se nachází mezi VDJ Osek – Dub 1 a VDJ Osek – Dub 2 a je tvořena monolitickou základovou deskou, stěnami z pálených cihel s omítkou a stropem z PZD desek podepřenými ocelovými zkorodovanými nosníky. Na PZD deskách se nachází vyrovnávací beton tl. 50 mm s hydroizolací a násyp o mocnosti 300 mm. Komora je odvětrána 2 komínky a vstup do komory je přes poklop 600 x 600 mm.

Z důvodu stavebně i technologického dožití vodojemů rozhodla SVS o rekonstrukci nadzemní části objektů a rekonstrukci technologie v obou vodojemech. Dále dojde k rekonstrukci vnitřních trubních rozvodů včetně příslušných armatur a tvarovek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. května 2021. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (21. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2022.

Po zahájení prací, kdy došlo k vypuštění akumulace došlo k upřesnění stavu objektu a technologie, které bude mít vliv na dokončení stavby. Připravuje se tak aktualizace harmonogramu prací, která dokončení stavby pravděpodobně protáhne. Rekonstrukce probíhá za provozu tak, aby bylo i nadále možné zásobit spotřebiště.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies