Ročov, Rafanda - rekonstrukce vodovodu

Ročov, Rafanda - rekonstrukce vodovodu
11.03.2021 – 31.07.2021
V Ročově, v ulici Rafanda, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 70 mm z roku 1959. Řad je již dožilý s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z PVC DN 250 mm, pochází z roku 2002, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 256,2 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících trubních vedení vodovodu v rozsahu od silnice II/229 k vodojemu Ročov. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v původní trase v celé délce rekonstrukce. Provádění stavby bude v celé délce výkopově – pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Stávající potrubí bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90. Na řadu nebude osazen žádný podzemní ani nadzemní hydrant.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. března 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (2. pol. dubna). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies