Roudnice n.L., Dr. Slavíka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n.L., Dr. Slavíka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.04.2021 – 16.07.2021
V Roudnici n. L., části ul. Dr. Slavíka, probíhá rekonstrukce dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 80 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba probíhá v koordinaci s investiční akcí města Roudnice nad Labem.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se v těsném  souběhu s kanalizací nachází vodovod z litiny DN 100 z roku 1977. Řad je již dožilý, a stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300, byla uvedena do provozu v roce 1930. Kamerová prohlídka prokázala chemické narušení stoky, potrubí je popraskané, tvoří se kaverny, šachty vykazují nedostatečný profil.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 63,31 metrů a kanalizace v délce 65,06 metrů.

Pro novou kanalizaci bude nově použito potrubí z kameniny DN 300 a pro vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE d110.

Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ul. Švagrovského a Dr. Slavíka napojením na šachtu, a pokračuje dle staničení komunikací do nově navržené šachty S1 u č.p. 1133, dále do stávající šachty S2, do které je napojena uliční vpusť a do šachty S3 u č.p. 1322, kde je kanalizace ukončena.

Rekonstrukce vodovodu začíná napojením v křižovatce ul. Švagrovského a Dr. Slavíka, pokračuje po pravé straně komunikace ve stávající trase v souběhu s kanalizací a končí za domovní přípojkou k č.p. 1322. Stavba probíhá otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu se z větší části ukládá do společného výkopu a z části do samostatných výkopů.

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. dubna 2021, vlastní stavební práce začaly v 18. kalendářním týdnu, tj. zkraje května. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 16. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies