Roudnice n.L., Švermova, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n.L., Švermova, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.05.2020 – 04.01.2021
V Roudnici nad Labem, v ulicích Švermova a Kpt. Jaroše, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů vozovky, rekonstrukci chodníků a výstavbu parkovacích stání.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 z roku 1930 a 1952. Řady jsou již dožilé.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 500 a DN 300, uvedené do provozu v roce 1930. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu, četné praskliny, kaverny ve dně, narušení stoky, dochází k průsakům odpadní vody do terénu. Část stoky se nachází pod garážemi.

Z uvedených technických důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 483 metrů.

Pro novou kanalizaci bude v ulici Švermova (stoka A) použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 263,5 metrů a DN 300 v délce 54,5 metrů. Bude položen nový úsek kanalizace (stoka B) a to rovněž z kameninového potrubí DN 300 v délce 84 metrů. Stoka C v části ulice Kpt. Jaroše bude z kameniny DN 300 v délce 81 metrů. Dojde ke zrušení betonové stoky DN 300 v délce 85 metrů. Zároveň budou přepojeny všechny kanalizační přípojky. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 80 v délce 314 metrů. Součástí stavby jsou propoje v délce 27 metrů a přepojení 21 ks vodovodních přípoje. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. května 2020.  Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou od 20. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. ledna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies