Rychnov u Jablonce n.N., Nová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rychnov u Jablonce n.N., Nová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.05.2021 – 31.08.2021
V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ulici Nová, vyměníme 109 metrů poruchového vodovodu a 101,5 metrů popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s městem Rychnov, které plánuje obnovu povrchů komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 160 z roku 1983. Materiál je nekvalitní, potrubí je značně poruchové.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 200 a PVC DN 200. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, místy položené v protispádu, jsou poškozené šachty.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s kompletní obnovou povrchů městem, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 101,5 metrů a vodovodu v délce 109 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících kanalizačních stok v ulici Nová kolem bytových domů č.p. 652-654 a č.p. 655-657. Kanalizační stoky jsou vedeny v místních travnatých plochách, v místním pojízdném asfaltovém chodníku a v chodníku ze zámkové dlažby. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 250 a DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok budou práce provedeny otevřeným výkopem. V části tras bude rekonstrukce kanalizačních stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů a vodovodního přivaděče, potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů v ulici Nová kolem bytových domů č.p. 652-654 a č.p. 655-657. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu d160. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 23. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má stavba trvat do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies