Šluknov, Budišínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Šluknov, Budišínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.06.2021 – 10.09.2021
Ve Šluknově vyměňujeme dožilý poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svou investiční akci k výstavbě dešťové kanalizace a chodníku.


Více o stavbě:

V souběhu s kanalizací se v ulici Budyšínská nachází vodovod z litiny DN 80 z roku 1892. Vodovod je uložen v hloubce 1,8 metrů. Dále je v souběhu se stokou v ulici Na Můstku uložen vodovod z litiny DN 80, který byl také uveden do provozu v roce 1892. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří v ul. Budyšínská dvě stoky, jedná se o zděný obdélník DN 500/600 z roku 1973. Kanalizace vykazuje korozi materiálu nad 50 %, praskliny, vyskytuje se sediment, kanalizační šachty mají nedostatečný profil. Dále zde vede kanalizační řad z betonu DN 250 z roku 1973. Úsek nebylo možné projet kamerou z důvodu velkého zanesení stoky. V ul. Na Můstku se nachází stoka z betonu DN 600 z roku 1973. Kanalizace je chemicky narušena, vykazuje praskliny a vrostlé kořeny, chybí boky stoky.

Z uvedených technický důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 70 metrů a kanalizace v délce 54 metrů.

Stávající jednotná kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu, proto v rámci rekonstrukce dojde k jejímu nahrazení kameninovým potrubím jmenovitého průměru 500 mm o délce 54 m ve stávající trase včetně rekonstrukce všech souvisejících provozních zařízení a přepojení všech ve výkopu nalezených funkčních přípojek.

Stávající litinový vodovod je již na konci své životnosti. Dojde k jeho nahrazení litinovým potrubím jmenovitého průměru 80 mm ve stávající trase včetně rekonstrukce všech souvisejících provozních zařízení a přepojení všech nalezených funkčních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (26. kalendářní týden) a podle smlouvy o dílo má stavba dokončena do 28. srpna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 10. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies