Štětí, Horova - rekonstrukce vodovodu

Štětí, Horova - rekonstrukce vodovodu
14.04.2021 – 14.07.2021
Ve Štětí, Horově ulici, probíhá rekonstrukce dožilého poruchového vodovodu z roku 1959 pro cca 70 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města Štětí, které v uvedené lokalitě plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Horova se nachází vodovodní řad DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1959. Hloubka uložení vodovodního potrubí je 1,2 až 2 metry. S ohledem na stáří a technický stav dochází k nárůstu poruch.

V souběhu s vodovodem se nachází kanalizace z kameniny DN 400 mm. Dle kamerové prohlídky je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 300 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN80/d90. Vzhledem ke stávajícímu materiálu vodovodu bude výměna realizovaná bezvýkopovou technologií. Začátek rekonstrukce bude v místě stávajícího podzemního hydrantu, který zůstane a kde dojde k napojení na přírubový T kus (s hydrantem). Odtud bude vyměněn vodovod až do vodovodního uzlu v křižovatce ulici Horova – Stračenská. V trase vodovodu dojde ke křížení s teplovodním kanálem a dále dojde k výměně stávajícího podzemního hydrantu (st. 0,261 km). Veškeré stávající přípojky (13 ks) budou na rekonstruovaný řad přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. dubna 2021, vlastní práce začaly v květnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději za 3 měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 14. července 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies