Svor, rekonstrukce vodovodu č.p 57 po č.p. 48

Svor, rekonstrukce vodovodu č.p 57 po č.p. 48
12.04.2021 – 15.09.2021
Ve Svoru, v úseku mezi čp. 57 po čp. 48, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu z roku 1898. Stavba je koordinována s investiční akcí obce Svor, která plánuje provést obnovu povrchů asfaltové komunikace.


Více o stavbě:

V uvedeném úseku se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm z roku 1898 v celkové délce 175 metrů. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Stoku tvoří potrubí z PVC DN 250 mm z roku 2007, je po rekonstrukci a v dobrém technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí obce Svor, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 171,80 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu ve stávající trase, která je vedena místní komunikaci. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17.

Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože 0,15 m. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 7ks. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s rohovými ventily.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021. termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies