Teplice, Duchcovská (u Mariánského dvora) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Duchcovská (u Mariánského dvora) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.02.2021 – 30.11.2021
V Teplicích, v části Duchcovské ulice, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 450 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována se statutárním městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodní řadu z litiny DN 80 z roku 1945, a dva úseky z litiny DN 100 a DN 150 z roku 1960. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Dále se zde nachází kanalizační stoka tvořená betonovým vejcem DN 600/900 a DN 600/1050, a úsek z kameniny DN 200. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, celkově v havarijním stavu.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 369,7 metrů a kanalizace v celkové délce 273,1 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 a DN 150, součástí stavby je přepojení 18 ks vodovodních přípojek. Novou kanalizaci bude tvořit potrubí z kameninových trub hrdlových DN 250, 300, 400 a 500, zároveň dojde k přepojení 45 ks kanalizačních přípojek vč. uličních vpustí. Rekonstukce proběhne ve stávající trase a nivelitě v otevřeném paženém výkopu.  

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. února 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, čeká se na vydání výkopového povolení, předpoklad zahájení vlastních stavebních prací je během 11. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies