Teplice, Foersterova, Fučíkova stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Foersterova, Fučíkova stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.03.2021 – 30.09.2021
V Teplicích, v ulicích Foersterova a Fučíkova stezka, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 120 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavbu koordinujeme s dalšími investory, a to s rekonstrukcí plynovodu, a se statutárním městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 z roku 1945 (ulice Foersterova), dále pak úsek z litiny DN 80 z roku 1977 (ul. Fučíkova stezka a část Křičkovy), úsek z litiny DN 80 z roku 1985 (tři kolmé uličky na ul. Fučíkova stezka – řadové domky), a úsek z litiny DN100 z roku 1970 (propoj mezi ul. Foersterova a ul. Pod Doubravkou). Řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 200 a úsek z kameniny DN 300 (ul. Fučíkova stezka). Dle kamerové prohlídky má kanalizace netěsné a nedoražené spoje, vyskytují se praskliny, kaverny a ovalita kanalizace. Dále je stoka tvořena potrubím z kameniny DN 400 a z betonového vejce DN 600/900 (ul. Foersterova). Zde kamerová prohlídka prokázala, že je profil šachet nedostatečný, kanalizace vykazuje netěsnosti ve spojích, praskliny, deformace, místy koroze nad 50% a kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 450 metrů a kanalizace v celkové délce 207 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 400 v délce 152 metrů (ulice Foersterova) vč. 4 ks kruhových kanalizačních šachet DN 1000. Rekonstrukcí projde i krátká stoka k RD u garáží v délce cca 55 metrů nového potrubí z kameiny DN 250 s přepojením 4 ks domovních přípojek.

Pro nový vodovod se použije potrubí z litiny DN 80 v délce 153 + 81 metrů. Tento úsek proběhne v otevřeném výkopu. Dále jsou v oblasti ulice Fučíkova stezka tři odbočky vodovodů mezi rodinné domy (kolmé uličky na ul. Fučíkova stezka – řadové domky). Zde bude rekonstrukce těchto řadů provedena pomocí řízených protlaků, s minimálním zásahem do stávajících zahrádek u rodinných domů, kterými vodovody probíhají. Výkopy budu provedeny pouze pro potřeby protlaku a pro přepojení domovních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. března 2021. Práce začaly v těchto dnech vytyčením inženýrských sítí a pokládkou suchovodu, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (16. KT). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies