Teplice, Polská, Varšavská - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Polská, Varšavská - rekonstrukce vodovodu
17.03.2021 – 30.09.2021
V Teplicích, v ulicích Polská, Varšavská a v části Jugoslávské, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu pro cca 100 zásobených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 (219 metrů) a DN 100 (27 metrů) z roku 1950 (ul. Polská), dále úsek z litiny DN 80 (92 metrů) z roku 1945 (ul. Varšavská), a úsek z litiny DN 60 (80 metrů) z roku 1945 (ul. Jugoslávská). Řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 200. Dle kamerové prohlídky je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 420 metrů.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu, potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 100 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80, pro řad 1 v délce 245,1 metrů, řad 2 v délce 91,5 metrů a řad 3 v délce 80,1 metrů, řad 4 v délce 3 metry. Součástí stavby je provedení 4 ks hydrantu, a přepojení všech stávajících vodovodních přípojek (v počtu 26 ks).  

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. března 2021. Práce začnou v následujících dnech pokládkou suchovodu, vlastní stavební práce začnou v 17. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies