Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.08.2021 – 31.07.2022
V Teplicích, ul. Vojanova provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice a se společností ČEZ.


Více o stavbě:

V ulici Vojanova se nachází vodovod z litiny DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí ze železobetonu DN 300 mm. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje netěsnosti ve spojích, nedostatečný profil šachet, nevhodně napojené přípojky, praskliny, korozi materiálu nad 50 %.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci staveb dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,01 metrů a kanalizace v délce 138,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávající trase v ulici Vojanova mezi ulicemi Heydukova a Lesní a rekonstrukce vodovodu ve stávající i nové trase v ulici Pestalozziho cesta v Teplicích.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady. Pro nový řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 80 mm délky 186,20 metrů, pro řad 2 rovněž litinové potrubí DN 80 mm v délce 129,81 metrů, k tomu bude třeba ještě 6metrový propoj. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek a zrušení stávajících řadů.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka. Jedná se o stoku A, pro kterou bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 138,50 metrů. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a zrušení části neužívané kanalizace ze železobetonu délky 14 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. srpna 2021. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace. Vlastní stavební práce začnou koncem září a dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena do 31. května 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31.07.2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies