Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.08.2021 – 31.05.2022
V Teplicích, ul. Vojanova provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice a se společností ČEZ.


Více o stavbě:

V ulici Vojanova se nachází vodovod z litiny DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí ze železobetonu DN 300 mm. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje netěsnosti ve spojích, nedostatečný profil šachet, nevhodně napojené přípojky, praskliny, korozi materiálu nad 50 %.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci staveb dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,01 metrů a kanalizace v délce 138,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávající trase v ulici Vojanova mezi ulicemi Heydukova a Lesní a rekonstrukce vodovodu ve stávající i nové trase v ulici Pestalozziho cesta v Teplicích.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady. Pro nový řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 80 mm délky 186,20 metrů, pro řad 2 rovněž litinové potrubí DN 80 mm v délce 129,81 metrů, k tomu bude třeba ještě 6metrový propoj. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek a zrušení stávajících řadů.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka. Jedná se o stoku A, pro kterou bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 138,50 metrů. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a zrušení části neužívané kanalizace ze železobetonu délky 14 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. srpna 2021. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace. Vlastní stavební práce začnou koncem zářía dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena do 31. května 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.