Trmice, Vančurova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Trmice, Vančurova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
16.09.2020 – 16.07.2021
V Trmicích, v ul. Vančurova, probíhá rekonstrukce dožilých vodovodních řadů a netěsné kanalizace pro cca 300 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Trmice a jeho plánovanou investiční akcí k obnově komunikace.


Více o stavbě:

V ulici Vančurova se v souběhu s kanalizace nachází vodovodní řad z litiny LT DN 80 mm z roku 1967 v délce 234 metrů, hloubka uložení do 1,5 m. Vodovod kříží trasu kanalizace a je v těsném souběhu. Řad je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V souběhu s kanalizací dále pokračuje vodovod z litiny LT DN 100 mm z roku 1905 v délce 154 metrů, hloubka uložení cca 1,3 m. V úseku od č.p. 92 po č.p. 723 se nachází litinový řad DN 80 z roku 1967 v délce 450 metrů, hloubka uložení do 1,5 m. Řady jsou dožilé a poruchové. Kanalizaci tvoří stoka z betonu DN 400 mm z roku 1918 v délce 221 metrů, hloubka uložení do 2,5 m. Kanalizace vykazuje korozi materiálu 50 %, dno nad 50 %, netěsné spoje, tvoří se kaverny. Přípojky jsou chybně napojené, šachty mají zkorodovaná stupadla. Stoka dále pokračuje betonovým potrubím DN 300 mm z toku 1918 v délce 150 metrů, hloubka uložení do 3,5 m. Kamera prokázala korozi dna nad 50 %, netěsné spoje, chybně napojené přípojky, je viditelná zemina a tvořící se kaverny.

Z uvedených technický důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Trmice, se SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 817,5 metrů a kanalizace v celkové délce 371,30 metrů.

V rámci rekonstrukce řadu V1 dojde k výměně stávajícího vodovodu LT80 a LT100, který bude nahrazen za potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN 110 klasickou výkopovou metodou v části 250,20 metrů v nové trase a 127 metrů ve stávající trase. Celkem se jedná o 377,20 metrů vodovodu s přepojením celkem 34 ks přípojek a 1 ks podzemního hydrantu. Vodovodní řad bude přiložen do souběhu s rekonstruovanou kanalizací z důvodu kolize s topným kanálem. Dále dojde k výměně řadu V2 stávajícího vodovodu LT80, který bude nahrazen za potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN 110 klasickou výkopovou metodou v části 344 metrů v nové trase a 96,3 metrlů ve stávající trase. Celkem se jedná o 440,30 metrů vodovodu s přepojením 2 ks přípojek a 2 ks podzemních hydrantů Vodovodní řad bude v nové trase uložen do větší hloubky z důvodu jiné nivelety budoucí komunikace v plánované zástavbě.

Stávající betonová kanalizace bude nahrazena za kameninu DN 400 klasickou výkopovou metodou v celkové délce 371,30 metrů. V délce 151 metrů v nové trase a 220,30 metrů ve stávající trase. Na stoku bude přepojeno 36 ks přípojek a nově osazeno 10 ks revizních šachet. V délce 151 metrů bude stávající stoka zrušena vč. 6 ks stávajících šachet zaplavením cementopopílkovou suspenzí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena frézováním vozovky ve 41. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 16. července 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies