Tuchořice, Nečemice - náhrada vodního zdroje

Tuchořice, Nečemice - náhrada vodního zdroje
30.11.2020 – 31.05.2021
V Nečemicích, jež jsou místní částí obce Tuchořice, nahradíme nedostatečný vodní zdroj.


Více o stavbě:

Zdrojem vody pro místní část Nečemice je studna (Nečemice horní – stará), ze které se voda čerpá do vodojemu Nečemice s kapacitou 30 m3, odkud je po hygienickém zabezpečení distribuována do spotřebiště. Studna je situována v jihovýchodní části obce u komunikace, která se poměrně příkře zvedá ze středu obce směrem na Kounov.

Vodovodní síť je převážně z let 1975 až 1976, část vodovodních řadů pochází z roku 1967. Technický stav potrubí odpovídá jeho stáří. V obci je na vodovod napojeno 30 rodinných domů, 3 objekty občanské vybavenosti a 15 rekreačních objektů.

Pro uvedený zdroj pitné vody je vydáno povolení k odběru podzemních vod s platností do 31. 12. 2021. V předchozích letech vodní zdroj vykazoval některé problémy s kvalitou vody a dlouhodobě nedostatečnou vydatnost, která si vyžádala opakované zavážení vodojemu cisternou. Spotřebiště bylo v minulosti dotováno pitnou vodou ještě ze zdroje „Nečemice – dolní“, který vodu dodával pomocí čerpadel přímo do obce. V průběhu roku 2008 byl však tento zdroj odstaven z důvodu zhoršující se kvality pitné vody.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci dožilých vodovodních řadů v celkové délce 359,6 metrů, a o náhradě vodního zdroje vybudováním nového přívodního řadu v celkové délce 3189,5 metrů.

Předmětem stavby bude výstavba nového výtlačného řadu z vodojemu Deštnice. Stávající armaturní komora vodojemu bude nově vystrojena. Dojde k rozebrání stávajících potrubí a armatur a osazení nových. Do komory bude osazena nová automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly. Pro nový výtlačný řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 50 mm v celkové délce 3 289,10 metrů. Stavba bude prováděna zčásti pokládkou řízeným protlakem se zatažením potrubí a část proběhne pokládkou potrubí výkopovou metodou.  

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 359,60 metrů, vč. přepojení 14 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí bude z výkopu odstraněno. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC Plus v profilu 100, 80 a 50 mm. Z větší části stavba proběhne výkopem v místních cestách (tráva, štěrk), pouze pod silnicí SUS bude na řadu B proveden řízený protlak.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 30. 11. 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies