Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů

Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů
05.04.2018 – 30.11.2021
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 625 metrů.


Více o stavbě:

Stavba se týká přiváděcího vodovodního řadu z roku 1973, který je z litiny průměru DN 250 mm. Tento řad slouží pro zásobování lokalit Bílence, Hrušovany, Nezabylice a Hořetice. Dále je součastí stavby rozváděcí vodovodní řad pro obec Údlice v ulici Smetanova z roku 1969, který je rovněž z litinového potrubí, v dimenzích DN 150, 100 a 80 mm. Řady jsou již vzhledem ke svému stáří dožilé a poruchové (evidujeme celkem 7 poruch), z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci, rovněž s ohledem na plánovanou investiční akci obce Údlice, která plánuje obnovu komunikace.

Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce armaturní komory u mostu přes Chomutovku v ulici Lázeňská a přepojení veškerých oblastních i místních vodárenských vedení.

Stávající potrubí přivaděče bude nahrazeno plastovým potrubím z PE100RC+, SDR11, 280x25,4 mm. Potrubí stávajícího rozváděcího řadu nahradí nové potrubí PE100RC+, SDR11 v rozměrech 160x14,6 mm, 110x10,0 mm a 90x8,2 mm. Trasa řadů je vedena v celé délce intravilánem v pozemních komunikacích v prostoru mezi řekou Chomutovkou a přilehlou zástavbou rodinnými domy.

Vodovodní řady budou  při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (22. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 5. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2020 (důvodem je nesouhlasné stanovisko vlastníků pozemků pro provádění stavebních prací rozváděcího řadu). Další posun dokončení stavby z důvodu změny PD (armaturní šachta) termínovým dodatkem posunuto do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies