Ústí n.L., Hornická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí n.L., Hornická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
18.03.2021 – 18.09.2021
V Ústí nad Labem, Hornické ulici, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 260 napojených obyvatel v dotčeném úseku.


Více o stavbě:

V ulici Hornická se nachází vodovodní řad z litiny v profilech DN 80 a DN 100 z roku 1967. Řad je dožilý, vykazuje korozi a inkrustaci, dochází k častým poruchám.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 500 z roku 1926. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu cca 50 %, kanalizační šachty mají nedostatečný profil, stoka je celkově ve špatném technickém stavu, je popraskaná, dochází k nátoku balastních vod, chybějí kusy stěn, vznikají kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 351,5 metrů a kanalizace v délce 130 metrů.

Vodovodní řady budou uloženy v asfaltové komunikaci, chodníku zčásti v zeleni. Stoka bude uložena v asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 90, přepojeny budou všechny domovní přípojky a napojené řady.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, uliční vpusti a napojené řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. března 2021. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (15. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 18. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies