Ústí n.L., Neštěmice, ČOV – dmychárna

Ústí n.L., Neštěmice, ČOV – dmychárna
24.02.2021 – 24.02.2022
V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících původních 3 ks zdrojů tlakového vzduchu za nové o větším výkonu, optimalizace dodávky vzduchu do biologického stupně ČOV, včetně úpravy rozvodů vzduchu a drobných stavebních úprav spojených s výměnou zdrojů vzduchu.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Ústí nad Labem - Neštěmice byla do provozu uvedena v roce 1997. V roce 2003 byla provedena částečná úprava biologické linky. V letech 2005-2006 byla dovystrojena třetí usazovací nádrž a čtvrtá aktivační linka. Biologický stupeň byl doplněn o denitrifikaci D5 a regeneraci kalu R5 v místě původně plánovaných usazovacích nádrží. Sanací zbývající nepotřebné usazovací nádrže vznikla havarijní nádrž.

V letech 2010-2011 byla instalována druhá odvodňovací odstředivka vyhnilého kalu a optimalizovaná doprava kalu do max. 8 ks kontejnerů. V roce 2011 proběhla rekonstrukce dosazovacích nádrží DN1-DN2. V letech 2011-2012 proběhla výměna šnekových čerpadel včetně sanace žlabů. V roce 2013 bylo instalováno nové těžení lapáku písku, separátor písku a 3 ks kalových polí.

V roce 2016 byla na ČOV zrealizována rekonstrukce rozvoden DT2 a DT6. Doplnění in-strumentace bylo zrealizováno v letech 2017 až 2018, kdy rovněž proběhla rekonstrukce česlovny.

Na ČOV jsou z roku 1996 tři dmychadla HV Turbo 4700 m3/h, 600 mbar, 110 kW, které slouží jako zdroj vzduchu pro nitrifikační nádrže. Pro provzdušňování nové regenerace slouží samostatné dmychadlo Lutos DT110 z roku 2005 – Q=8109-3577 m3/h, 600 mbar, 200 kW. Všechna dmychadla jsou v protihlukových krytech. Sání vzduchu je z prostoru dmychárny.

Společné výtlačné nerezové potrubí DN 700 a DN 900 je umístěno v kolektoru pod podlahou strojovny. Ve dmychárně je osazen mostový jeřáb (nosnost 5 t) s elektricky ovládaným kladkostrojem.

Ve dmychárně již v současné době není dmychadlo Lutos DT110 Q=8050-3549 m3/h, 600 mbar, 200 kW. Jedna pozice je volná.

V roce 2003 byla uvažovaná sestava strojů 4+1, kdy bylo k dispozici min. 22 150 m3/h a max. 30 259 m3/h vzduchu. V současné době se pohybujeme cca na polovičních hodnotách díky stáří stávajících dmychadel a stavu jejich opotřebení.

Odborný servis dmychadel na ČOV uvedl, že stroje nejsou schopny dalšího bezpečného trvalého provozu z důvodu jejich celkového opotřebení. Pokles maximálního provozního tlaku je přirozeným jevem stárnutí dmychadel toho-to typu, kdy vlivem provozního opotřebení dochází ke změně pracovního bodu stroje. Z ekonomického a provozního hlediska je neekonomické provádět výměnu hlavních konstrukčních skupin, jako jsou kompresní skříně, sestavy rotorů atd. Např. dodací doba pro sestavu rotoru je déle jak půl roku.

ČOV Neštěmice má v současné době zdroje vzduchu bez zálohy a nezvládne provzdušnění v případě vyššího nárazového zatížení.

Do regenerace je současná potřeba vzduchu v 10/2019 cca 1200 – 2000 m3/hod a do nitrifikace cca 7000-8000 Nm3/h v závislosti na stávajícím měření. Měření průtoku do regenerace je potřeba nově zkalibrovat.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících původních 3 ks zdrojů tlakového vzduchu (1 ks dmychadla Lutos a 2 ks turbokompresorů HV Turbo) za nové o větším výkonu, optimalizace dodávky vzduchu do biologického stupně ČOV, včetně úpravy rozvodů vzduchu a drobných stavebních úprav spojených s výměnou zdrojů vzduchu.

Realizace nebude mít dopad do kvality vypouštěné odpadní vody, stabilitu vodního díla a nebude mít dopad na kvalitu životního prostředí po dobu rekonstrukce. Po celou dobu rekonstrukce bude platit stávající rozhodnutí na vypouštění.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies