Ústí n. L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru

Ústí n. L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru
02.08.2021 – 02.12.2021
V Ústí n. L., ve Vinařské ul., provádíme rekonstrukci zkorodovaného poruchového vodovodu uloženého převážně v kolektoru.


Více o stavbě:

V ulici Vinařská, od č. p. 744/24 k č. p. 1017/6a, vede v kolektoru stávajících vodovodní řad z oceli v profilu DN 150 mm z roku 1979, a dále u č. p. 744/24 vede v zeleni vodovodní řad z oceli DN 200 mm z roku 1976. Hloubka uložení vodovodů je v kolektoru v rozmezí od 2 do 4 metrů a v zeleni do 2 metrů.

Vodovod vykazuje inkrustaci potrubí přesahující 30 %, korozi nad 50 % a s ohledem na narůstající počet poruch i časté úniky vody.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 276 metrů.

Pro nový vodovod bude v kolektoru použito potrubí BLUTOP DN 160 mm, v úseku mimo kolektor to bude potrubí z polyetylenu DN 160 mm. Součástí stavby je přepojení všech vodovodních přípojek Stavba bude realizována v kolektoru a travnaté ploše.

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2021. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (35. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies