VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče
06.03.2019 – 30.06.2021
Mezi obcemi Michalovice a Libochovany vyměníme úsek starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů, jehož prostřednictvím je zásobováno téměř 110 tisíc obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč mezi vodojemem (VDJ) Michalovice a armaturní šachtou (AŠ) Libochovany na pravém břehu Labe je tvořen potrubím z oceli DN 900 a DN 800. Tento přívodní řad byl uveden do provozu v roce 1972. Materiál je již na hranici životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému dochází k častým haváriím a poruchám. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží k zásobování krajského města.

Stavba je navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí DN 800 a DN 900 za nové potrubí z tvárné litiny DN 600. Staré potrubí bude rozřezáno a odvezeno. Výměna potrubí bude řešena pokládkou do výkopu, počítá se s kompletní výměnou podsypu a obsypu potrubí.

Rekonstruovaný přivaděč bude řešen tak, aby bylo možné vždy odstavit jednotlivé úseky s možností zásobení spotřebišť na něm napojených. Po dobu rekonstrukce bude zajištěno alternativní zásobení pitnou vodou. Jednotlivé úseky přivaděče jsou:

  • VDJ Michalovice / ČS Kamýk

  • ČS Kamýk / AŠ Řepnice

  • AŠ Řepnice / AŠ Libochovany

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena přípravnými pracemi, v těchto dnech probíhá vymýcení náletových dřevin. Mýcení a kácení bude prováděno postupně v předpokládaných úsecích daného roku. Vlastní práce na  přivaděči jsou plánovány na začátek června 2019. Plánované ukončení stavby je v červnu 2021. 

Jedná se o druhou největší letos zahajovanou stavbu. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Náklady na její realizaci budou v ceně téměř 134 mil. Kč (bez DPH), na rok 2019 připadne cca 15 mil. Kč.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies