Velký Šenov, VDJ Vilémov - rekonstrukce VDJ a vodovodu

Velký Šenov, VDJ Vilémov - rekonstrukce VDJ a vodovodu
01.06.2020 – 01.01.2021
Ve Vilémově rekonstruujeme dožilý vodojem, který zásobuje cca 500 obyvatel, a vyměňujeme poruchový výtlačný vodovodní řad.

 

Více o stavbě:

Stávající vodojem byl uveden do provozu r. 1967 a tvoří jej podzemní kruhová železobetonová akumulační nádrž o objemu 100 m3 se železobetonovým stropem podepřeným sloupem. Stávající vodojem se nachází na oploceném pozemku na lesní mýtině, před pozemkem je manipulační plocha s obratištěm. Okolní pozemky jsou lesní. Stavebně i technologicky je vodojem již dožilý.

Stávající výtlačný řad je ocelový v profilu DN 80. Jedná se o řad vedený z čerpací stanice do vodojemu, a byl uveden do provozu v roce 1970. Vodovodní řad je poruchový, inkrustace přesahuje 30 %. Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně podzemního vodojemu pro zásobování části obce Vilémov pitnou vodou a výtlačného vodovodního řadu. Dojde k demolici stávajícího kruhového vodojemu a k pokládce nového dvoukomorového vodojemu ze sklolaminátových trub o objemu 2 x 50 m3 a k rekonstrukci stávajícího vodovodního výtlačného řadu, pro který bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 mm v délce 100 metrů. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího zásobovacího řadu ke spotřebišti DN 100 z tvárné litiny potrubím HDPE d110 mm v délce 25 metrů, a bude vyměněn trubní odpad z vodojemu DN 200 z betonu potrubím DN 200 mm z PVC v délce 25 metrů.

Rekonstrukce vodojemu bude provedena v původním umístění a ve shodném objemu. Stávající výtlačný řad je veden lesní cestou po pozemku lesa. Rekonstrukce liniových staveb bude provedena v původních dimenzích, trasách a niveletách.

Investorem stavby je SVS. V jarních měsících byly provedeny přípravné práce (mýcení a kácení, které se smějí provádět poouze v čase mimo vegetační období). Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. V současné době je dokončen provizorní zásobovací řad včetně provizorní akumulační nádrže a byla zahájena demolice stávajícího vodojemu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od data předání staveniště, tj. do 1. ledna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies