Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň

Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň
09.08.2021 – 31.12.2021
Dojde k částečné rekonstrukci a výměně technologického zařízení vodojemu Roveň, který slouží k zásobování celkem cca 500 obyvatel.


Více o stavbě:

Vodojem Roveň ve Všelibicích se nachází v nadmořské výšce 427 m n. m. Voda je přiváděna z oblastního vodovodního systému. Jedná se o tranzitní vodojem, který současně dodává vodu do místních části Všelibic. Vodojem sestává ze vstupního prostoru, armaturní komory a ze čtyř akumulací o celkovém objemu 3 500 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1963.

V prosinci 2017 proběhla částečná rekonstrukce vodojemu. Nedošlo však k instalaci průtokoměru DN 600 na přívodním řadu. Rovněž vtokové koše v akumulacích jsou nyní zkorodované.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení částečné rekonstrukce s výměnou některých technologických částí.

Stavba bude probíhat za provozu vodojemu. Dojde k postupné výměně vtokových košů v akumulačních nádržích, dále k instalaci průtokoměru DN 400 na odběrném potrubí DN 600. Pro potřeby přilehlého spotřebiště Roveň dojde k osazení nové AT stanice. Dále dojde k rekonstrukci elektroinstalace, bude provedena výměna starých rozvaděčů ve strojovně, osvětlení, vypínačů a zásuvek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. srpna 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 23. 8. 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies