Zabrušany, Želénky, náměstíčko - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Zabrušany, Želénky, náměstíčko - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2021 – 12.09.2021
V Želénkách, u náměstíčka, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 50 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s obcí Zabrušany, která v uvedené lokalitě buduje novou stokovou síť splaškové kanalizace vč. následné obnovy povrchů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce ocelového vodovodu DN 100 z roku 1931 a úseku ocelového vodovodu DN 80 z roku 1985. Řady jsou dožilé, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. V části trasy je vodovod uložen v těsném souběhu s kanalizací. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 400 a DN 500, a dále úsek z PVC DN 200. Potrubí je uloženo mělce, je popraskané, celkově v havarijním stavu.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí obce Zabrušany, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 301,2 metrů a kanalizace v délce 118,3 metrů.

Bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace s následnou změnou užívání stavby na kanalizaci dešťovou. Rekonstrukce kanalizace proběhne většinou ve stávající trase, od č.p. 44 po č.p. 30 v celkové délce 58,4 a 59,9 metrů. Na kanalizační potrubí, zakončené stávající výustí do potoka Bouřlivec, budou napojeny pouze odpadní dešťové vody z veřejných komunikací. Do rekonstruované stoky nebudou napojeny dešťové vody ani splaškové vody z přilehlých soukromých nemovitostí.

Začátek rekonstrukce vodovodu je napojením na stávající řad u hydrantu na křižovatce s komunikací č. 258 a končí u č.p. 38. V původní trase bude nově položeno potrubí z litiny DN 100 v délce 105,1 metrů a z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN/OD 63x5,8 mm v délce 34,5 metrů. V nové trase dojde k pokládce vodovodu z litiny DN 100 v délce 42,9 metrů a DN 80 v délce 118,7 metrů. Součástí stavby je přepojení všech vodovodní přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (17. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena max. za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies