Žatec, Purkyněho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Purkyněho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.03.2020 – 31.08.2021
V Žatci, v ulici Purkyněho, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a děravé kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Žatec, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky litinového vodovodu DN 200 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1955. Řady jsou již dožilé. Stoka je tvořena úsekem betonového vejce DN 500/750 a potrubím z betonu DN 500, rovněž z roku 1955. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu u dna více jak 50 %, jsou díry ve dně, místy zcela dno chybí, a stoka má nedostatečný profil šachet.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 659,40 metrů a kanalizace v celkové délce 600,15 metrů.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Pro novou kanalizaci (stoka A1) bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 85,15 metrů a DN 400 v délce 80,30 metrů. Stoka A2 bude nahrazena kameninou DN 500 v délce 434,70 metrů. Zároveň bude rekonstruováno 14 ks kanalizačních šachet a dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 200 v délce 419,40 metrů (řad B1) a DN 80 v délce 222,50 metrů. Součástí stavby je nové vystrojení armaturní šachty, přepojení 13 ks kanalizačních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. března 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (23. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 31. srpna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies