Žatec, Zbyslavova - rekonstrukce kanalizace

Žatec, Zbyslavova - rekonstrukce kanalizace
15.06.2021 – 15.04.2022
V Žatci, ul. Zbyslavova, Petra Bezruče, Erbenova a Hájkova provedeme rekonstrukci dožilých vodovodních řadů a zborcené děravé kanalizace pro cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu a kanalizace v ulicích Zbyslavova, Petra Bezruče, Erbenova a Hájkova. Součástí rekonstrukce jsou i související provozní prvky a přepojení veškerých nalezených funkčních přípojek a odbočných řadů.

Kanalizace je z betonového potrubí vejčitého profilu 300/600, 500/750, 600/1050,800/1200 a zděná profilu 500x500 mm a 400x600 mm. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1956 a 1964. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, díry ve dně, zborcení, nevyhovující šachty, tvoří se kaverny.

Vodovod je tvořen polyetylenovým potrubím DN 80 mm z roku 1980 a DN 100 z roku 1975.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 107,40 metrů a kanalizace v celkové délce 539,1 metrů.

Výměna potrubí bude probíhat ve společném výkopu v ulici Zbyslavova a Petra Bezruče, ve zbývající části bude vyměněna pouze kanalizace v samostatném výkopu. Kanalizace bude z potrubí z oboustranně glazované kameniny DN/ID300, DN/ID400 a DN/ID500 a z betonového hrdlového potrubí DN/ID800s čedičovou výstelkou. Součástí obnovy kanalizace je i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních přípojek. Vodovod bude z polyetylenu profilu DN/OD90. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. června 2021. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace. Vlastní stavební práce začnou 8. září 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. dubna 2022. Pokud to umožní klimatické podmínky, budou práce realizovány i v zimním období.

Předpokládají se práce i v zimním období. Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies