Železný Brod, ČOV – rekonstrukce

Železný Brod, ČOV – rekonstrukce
31.03.2021 – 31.03.2023
V Železném Brodu začala stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Železný Brod byla zkolaudována v roce 1972. V roce 2002 byla ukončena částečná rekonstrukce ČOV. Postupně dožívají jednotlivá strojní a technologická zařízení a je potřeba jejich výměna.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení s chemickou eliminací fosforu a anaerobním studeným vyhníváním v otevřené vyhnívací nádrži s odpouštěním kalové vody. Vyhnilý kal je strojně odvodňován na sítopásovém lisu nebo vypouštěn na kalová pole. ČOV má problémy s hlukem po vybudování malé vodní elektrárny a vykácení několika stromů podél oplocení. Dále jsou problémy v zimním období s udržením nitrifikace.

ČOV je ve velikostní kategorii 2001 – 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO), kdy je požadavek na stabilní nitrifikaci a simultánní srážení fosforu. Aby byla zajištěna stabilní nitrifikace, je potřeba, aby na ČOV byla alespoň částečná denitrifikace.

Na ČOV se dovážejí fekální vody cca 30 – 40 m3/d do jímky fekálních vod z neodkanalizovaných místních částí, z důvodu nedostatečné kapacity ČOV jsou ve stejném množství odváženy na ČOV Liberec nebo Turnov. Po rekonstrukci se předpokládá dovoz veškerých fekálních vod v množství cca 60 – 80 m3/d na ČOV Železný Brod.

Rekonstrukce spočívá ve dvoulinkovém provedení biologického čištění s předřazenou denitrifikací, flexibilní částí s provzdušňováním a mícháním, nitrifikací, souproudně protékanými dosazovacími nádržemi a chemickou eliminací fosforu. V rámci rekonstrukce bude provedena dostavba dvoulinkové jemnobublinné nitrifikace s předřazenými flexibilními zónami. Ze stávající aktivační nádrže vznikne dostavbou příček denitrifikace pro obě linky a souproudně protékané dosazovací nádrže s odtahem kalu ze stávajících jímek. Hloubka vody v dosazovacích nádržích bude 3,4 m. Na ČOV se v současnosti nachází chemické hospodářství se síranem železitým. V rámci rekonstrukce bude nainstalován nový dvouplášťový nadzemní zásobník o užitném objemu 10 m3 ve venkovním provedení s dávkovacími komplety v počtu 2+1. Zásobník bude na nové železobetonové odvodněné desce. Dále bude instalován nový rozváděč RM1 pro připojení nové i stávající technologie. Po rekonstrukci bude instalován nový systém ASŘ s kompletní instalací nových měřících sond a odběráku vzorků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. března 2021. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (14. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má stavba trvat max. 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 31. března 2023. Následovat bude zkušební provoz v délce 14 měsíců.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies