The water management construction - 2021

Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa
01.09.2021 - 31.12.2021

Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa

V Doksech, ul. Lesní, provedeme druhou etapu rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu v délce 689 metrů pro cca 300 napojených obyvatel dotčeného úseku. Stavba je koordinována s městem Doksy, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů v roce 2022.


Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň
09.08.2021 - 31.12.2021

Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň

Dojde k částečné rekonstrukci a výměně technologického zařízení vodojemu Roveň, který slouží k zásobování celkem cca 500 obyvatel.


Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu
06.08.2021 - 30.09.2021

Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu

V Chrastavě, v části ulice Vítkovská, provedeme rekonstrukci zastaralého silně inkrustovaného vodovodu z roku 1909. Stavba je koordinována s Libereckým krajem, který plánuje obnovu části dotčené asfaltové komunikace v roce 2022 a dále s městem Chrastava, které plánuje výstavbu nových chodníků, opěrných zdí, odvodnění komunikace, nové splaškové kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2022.


Ústí n. L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru
02.08.2021 - 02.12.2021

Ústí n. L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru

V Ústí n. L., ve Vinařské ul., provádíme rekonstrukci zkorodovaného poruchového vodovodu uloženého převážně v kolektoru.


Jablonec n.N., Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.07.2021 - 30.11.2021

Jablonec n.N., Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V Jablonci nad Nisou, ulici Skelná, vyměníme zastaralý inkrustovaný vodovod a netěsnou popraskanou kanalizaci. Stavba bude koordinována s městem Jablonec nad Nisou, které plánuje revitalizaci sídliště Šumava. Dále bude rekonstrukce koordinována s rekonstrukcí plynovodu.


Jablonné v P., Sadová - rekonstrukce kanalizace
16.07.2021 - 31.12.2021

Jablonné v P., Sadová - rekonstrukce kanalizace

V Jablonném v Podještědí, části ulice Sadová, začne rekonstrukce popraskané a zdeformované kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem a jeho investicí k výstavbě dešťové kanalizace.


Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu
12.07.2021 - 31.10.2021

Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu

V Osečné, Truhlářské ul., vyměňujeme dožilý silně inkrustovaný poruchový vodovod. Stavba je koordinována s investiční akcí města Osečná, které v uvedené lokalitě buduje novou splaškovou kanalizaci.


Louny, ČOV Louny - rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu
02.07.2021 - 31.12.2021

Louny, ČOV Louny - rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu

Na ČOV v Lounech proběhne stavební rekonstrukce objektu česlovny, která vyřeší nedostatečnou termoizolaci a celkový dožilý stav objektu.


Šluknov, Budišínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.06.2021 - 10.09.2021

Šluknov, Budišínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ve Šluknově vyměňujeme dožilý poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svou investiční akci k výstavbě dešťové kanalizace a chodníku.


Liberec, Sokolská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
25.06.2021 - 10.11.2021

Liberec, Sokolská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Liberci, ulici Sokolská, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s investiční akcí města, dále s ŘSD a se společností innogy.


© 2017 WebActive s.r.o., powered by WebJET CMS
When browsing this website, Severočeská vodárenská společnost a.s. uses your personal information, including cookies, for the purpose of evaluating website traffic and generating related statistics.
More information about processing your personal data and your rights you can find here.

Use of cookies

Our website uses cookies, which are necessary for its operation. With your consent, we will also use other cookies and process your personal data to analyze behavior and generate statistics. You can revoke your consent at any time. Detailed information about cookies can be found in the Privacy section.

Cookie settings