Wasserwirtschaftliche Bauwerke - 2021

Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti
18.11.2019 - 31.01.2021

Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti

Ve Vrskmani odstraníme kanalizační výusť, vybudujeme čerpací stanici odpadních vod spolu s výtlakem splašků a postavíme novou ČOV pro Vrskmaň a Zaječice s kapacitou čištění 499 ekvivalentních obyvatel.


Příšovice - výstavba ČOV
10.10.2019 - 30.04.2021

Příšovice - výstavba ČOV

V Příšovicích, postavíme novou čistírnu odpadních vod, s výhledovým napojením 1 400 obyvatel, včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice – Baltaxia.


Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.07.2019 - 10.01.2021

Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ve Varnsdorfu, v ul. Kollárova, Východní a Legií, probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 180 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Varnsdorf, které plánuje postupnou obnovu komunikace.


Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56
04.06.2019 - 31.12.2021

Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56

V Soběchlebech, místní části města Krupka, v ulici Ústecká, odstraníme kanalizační výusti odvádějící odpadní vody bez přečištění do Maršovského potoka, a zároveň provedeme rekonstrukci rozvodného vodovodu v ulici Náves.


VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče
06.03.2019 - 30.06.2021

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče

Mezi obcemi Michalovice a Libochovany vyměníme úsek starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů, jehož prostřednictvím je zásobováno téměř 110 tisíc obyvatel.


Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce
01.03.2019 - 31.05.2021

Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce

V Malešově, jež je místní částí města Hoštka na Litoměřicku, proběhne rekonstrukce úpravny vody, která dodává pitnou vodu do zásobní oblasti pro téměř 69 tisíc obyvatel. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu, bez omezení zásobování vodou.


Vlastislav, rekonstrukce ÚV
02.11.2018 - 30.04.2021

Vlastislav, rekonstrukce ÚV

Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.


Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce
25.04.2018 - 30.04.2021

Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úpravny vody Holedeč.


Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů
05.04.2018 - 30.11.2021

Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 625 metrů.


Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov
22.02.2017 - 31.12.2021

Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov

V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.


Beim Surfen auf dieser Website hat Severočeská vodárenská společnost a.s. Ihre persönlichen Daten, einschließlich Cookies, zum Zwecke der Auswertung des Website-Verkehrs und der Erstellung zugehöriger Statistiken.
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Rechte finden Sie hier.

Verwendung von Cookies

Unsere Website verwendet Cookies, die für den Betrieb notwendig sind. Mit Ihrer Zustimmung werden wir auch andere Cookies verwenden und Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um das Verhalten zu analysieren und Statistiken zu erstellen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Detaillierte Informationen zu Cookies finden Sie im Abschnitt Datenschutz.

Cookie-Einstellungen