Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov

Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov
22.02.2017 – 31.12.2021
V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.


Více o stavbě:

Stávající zásobování pitnou vodou v Lestkově je problematické. Tvoří jej dvě jímací zařízení s chlorováním (studna ve zděném objektu, s čerpací stanicí a vodojemem, sloužící pro spodní část Lestkova a pro dva nejvýše položené objekty je dodávána voda z jímacích zářezů přes akumulační jímku) a svodné i rozváděcí řady. Byly uvedeny do provozu vesměs v roce 1910. Vodou z těchto místních zdrojů jsou zásobováni připojení obyvatelé a rozsáhlý chov dobytka. Kvalita vody však není vyhovující. Dochází zřejmě k průsakům povrchových vod a v době vydatných dešťů dochází k zákalu vody. V suchých letních měsících je pak nutné vzhledem k menší vydatnosti zdrojů a kvalitě vody tuto do vodojemu zavážet cisternami. Vzhledem k tomu SVS rozhodla o náhradě nevyhovujícího vodního zdroje. 

V rámci investiční akce SVS bude vybudováno nové vodovodní potrubí (z polyetylénu průměru 110 mm v délce 30 m), které bude napojeno na rozváděcí řad mezi Kláštercem nad Ohří a Rašovicemi. V blízkosti napojení bude vybudována posilovací čerpací stanice osazená dvojicí čerpadel (zděný domek o půdorysu 4,1 x 3,6 m se sedlovou střechou). Z ní povede výtlačné potrubí (z polyetylénu průměru 90 mm v délce 1275 m) do vodojemu Lestkov. Trasa výtlaku povede převážně podél místní komunikace v nezpevněné krajnici. Dále bude vybudován propojovací řad mezi stávajícím vodojemem a vodovodem pro dva nejvýš položené objekty (z polyetylénu průměru 63 mm v délce 36 m). Součástí stavby bude úprava vodojemu, s dostavbou armaturní komory 3,3 x 2,3 m, a přípojka nízkého napětí v délce 1285 m. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. února 2017. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2020 (z důvodu změn v projektové dokumentaci). Stavba nedokončena.

Z důvodu ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem došlo ke zpracování nové DPS (02/2021). Stavba tak navazuje na předchozí rozpracovanost. Termín dokončení stavby dle SoD je do 30. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies