Cena vody pro rok 2024

Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje zaplatí od 1. ledna 2024 za dodání 1000 litrů pitné vody a za odvedení a vyčištění stejného množství odpadní vody 142,34 Kč včetně DPH.

Společnosti skupiny Severočeská voda při výpočtu cen zohledňují nejen nákladové vstupy, ale také sociální únosnost ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu.

Cena vody pitné – předané

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 57,31 Kč/m3 bez DPH (64,19 Kč vč. 12% DPH).

 Cena vody odkanalizované – převzaté

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 48,94 Kč/m3 bez DPH (54,81 Kč vč. 12% DPH).

 I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies