Cena vody pro rok 2021

Vodné a stočné v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí Severočeská vodárenská společnost, se od 1. ledna 2021 zvyšuje o 5,9 %. V číslech to znamená, že dodání a odkanalizování 1 litru pitné vody stojí o 0,6 haléřů více, než kolik to bylo v roce 2020.

Při kalkulaci ceny vodného a stočného je potřeba se jednak držet cenové regulace, dále pak zohlednit vnější ekonomické vlivy, jako jsou ceny energií, ceny surové vody, stavebních prací, inflace a další makroekonomické ukazatele, správně odhadnout trendy ve spotřebě a také pamatovat na mzdové náklady všech našich zaměstnanců. Nově je potřeba počítat i s rizikem spojeným s vývojem pandemie COVID-19.

Dalším důležitým parametrem v ceně vody jsou prostředky, které je třeba vynaložit, aby se zpomalilo stárnutí vodárenské infrastruktury a umožnila se její dostatečná obnova. Do rekonstrukcí vynaložila SVS v letošním roce 1,45 miliardy korun a dalších 334 milionů šlo na potřebné opravy. A obdobné finanční objemy na rekonstrukce a opravy jsou alokovány i na rok 2021.

Cena vody v poměru k čistým příjmůmVodárenská infrastruktura v severních Čechách čítá na 1000 vodojemů, 60 úpraven pitné vody, téměř 200 čistíren odpadních vod a 13 tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí – to je jako vzdálenost z Česka do Chile.

„Navzdory všem výše uvedeným rostoucím vlivům se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tj. pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem reálná cena vody dokonce již několik let vlastně klesá“ vysvětluje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Letošní rok je pro severočeské vodohospodáře skupiny Severočeská voda, stejně jako pro všechny občany České republiky, komplikovaný mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemií nemoci COVID-19. Tato opatření vyžadují velké osobní nasazení pracovníků i zvýšené finanční náklady, aby se nezastavily stavební práce, nepřerušila se dodávka pitné vody a zákazníci netrpěli žádným nepohodlím co se této oblasti týče.

„Je potřeba všem našim zaměstnancům ze SVS, SčVK a SčS opětovně poděkovat, že pracují s plným nasazením, že v sobě nezapřeli profesionály a že tak společně dělají čest Severočeské vodě.“ dodává generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Cena vody 2021 za 1 m3

 Kč bez DPH 

    Kč s DPH    

vodné

48,88

53,77

stočné

46,36

51,00

celková cena vody

95,24

104,77

 

Cena vody pitné – předané:

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 39,90 Kč/m3 bez DPH (43,89 Kč vč.10% DPH).

Cena vody odkanalizované – převzaté:

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 39,12 Kč/m3 bez DPH (43,03 Kč vč.10% DPH).

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

 

doprovodná infografika k ceně vody 2021

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.