Cena vody pro rok 2023

Ceny energií, pohonných hmot, potravin, ani výše inflace neklesají. I když mnohé z těchto faktorů vstupují do kalkulace ceny vodného a stočného, neporoste od nového roku tato cena tak, jak by se dalo očekávat. Zvýšení cen obou služeb se meziročně drží na 13,9 procentech a zdaleka nekopíruje trend násobků částek, které domácnosti vynakládají na ostatní životní potřeby.

Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje zaplatí od 1. ledna 2023 za dodání 1000 litrů pitné vody a za odvedení a vyčištění stejného množství odpadní vody 128,11 Kč včetně DPH.

Společnosti skupiny Severočeská voda při výpočtu cen zohledňují nejen zmíněné náklady, ale také sociální únosnost ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu.

 

Cena na rok 2023

 bez DPH

 s DPH

Vodné

62,56

68,82

Stočné

53,90

59,29

Celkem

116,46

128,11

 

Cena vody pitné – předané

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 50,40 Kč/m3 bez DPH (55,44 Kč vč. 10% DPH).

 

Cena vody odkanalizované – převzaté

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 45,29 Kč/m3 bez DPH (49,82 Kč vč. 10% DPH).

 

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

 

Kontakt pro média:

Mario Böhme
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies