Na koho se obrátit, tiskový mluvčí

Na koho se mám vlastně obrátit?

Často se setkáváme s dotazem, kdo je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a kdo provozní společností, a jaké je rozdělení jejich úloh.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS a. s.) působí již 19 let na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury a je vlastníkem vodohospodářského majetku 458 měst a obcí Ústeckého a části Libereckého kraje. V koordinaci se svými akcionáři – severočeskými městy a obcemi – zajišťuje rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury v souladu s platnou legislativou.

Provozování svého majetku svěřila Severočeská vodárenská společnost dlouhodobou smlouvou své provozní společnosti, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK, a. s.).

Více informací o provozovateli naleznete na www.scvk.cz.

Jako zákazník – odběratel vody se proto mohu na provozovatele obrátit v následujících případech:

  • smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
  • výše finančních záloh a vyúčtování spotřeby,
  • nahlašování stavu vodoměru,
  • informace o poruchách, odstávkách a dalších provozních událostech na vodovodní a kanalizační síti

 

Zákaznická linka

840 111 111
726 82 82 82

Havarijní linka

840 111 111

Tiskový mluvčí

Mgr. Jiří Hladík

Doporučujeme Vám vždy nejprve kontaktovat tiskového mluvčího, který je za SVS a. s. pověřen komunikací s novináři ze všech médií. Zodpoví Vaše dotazy, případně zprostředkuje - podle časových dispozic - rozhovor se zástupcem vedení společnosti.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.