Základní údaje o společnosti

Název firmy: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Identifikační číslo: 49099469
DIČ:  CZ49099469
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
Pobočka společnosti: Liberec 1, Pražská 36, PSČ 460 31
Právní forma: Akciová společnost
Datum vzniku: 1.října 1993
Zapsaná: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 466
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 711620257 / 0100

Základní kapitál Severočeské vodárenské společnosti a.s. činí 7 605 482 000,- Kč
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000,- Kč.

Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcionářem společnosti může být obec (§ 1 zákona č. 128/2000). Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři společnosti k 31.12.2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti , na jiné obce pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

7 605 482 ks akcií je ve vlastnictví měst a obcí.Ochranná známka společnosti je registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod. č. 197754.