Základní údaje o společnosti

Název firmy: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Identifikační číslo: 49099469
DIČ:  CZ49099469
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
Pobočka společnosti: Liberec 1, Pražská 36, PSČ 460 31
Právní forma: Akciová společnost
Datum vzniku: 1.října 1993
Zapsaná: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 466
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 711620257 / 0100

Základní kapitál Severočeské vodárenské společnosti a.s. činí 7 605 482 000,- Kč
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000,- Kč.

Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcionářem společnosti může být obec (§ 1 zákona č. 128/2000). Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři společnosti k 31.12.2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti , na jiné obce pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

7 605 482 ks akcií je ve vlastnictví měst a obcí.Ochranná známka společnosti je registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod. č. 197754.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies