Spolufinancování pro akcionáře

Základním pilířem SVS je zodpovědně a efektivně spravovat stávající vodohospodářský majetek, tj. zajistit jeho včasnou obnovu. Zároveň SVS podporuje jeho hospodárné rozšiřování formou „Spolufinancování“, které se řídí Zásadami nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS.

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále je SVS) umožňuje obcím, svým akcionářům, převod jejich vodohospodářského majetku do vlastnictví a pod správu SVS s tím, že po převzetí bude SVS zajišťovat provoz, údržbu a opravy převzatého majetku tak, aby mohl bezproblémově sloužit svému účelu. Zároveň se SVS zavazuje investovat do obnovy převzatého majetku. Převodem vodohospodářského majetku na SVS se tak obec fakticky zbaví povinností vyplývajících z § 8 ZoVaK.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies