Internetová TV

Vážený návštěvníku, vítáme Vás na webu SVS TV. Tento interaktivní televizní web má za úkol informovat formou filmových spotů, reportáží, i formou článků o činnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Rádi bychom Vám chtěli na tomto místě prezentovat významné investiční akce, které Severočeská vodárenská společnost a.s. realizuje.  V rámci tzv. strategických investic, vyvolaných především legislativou, se jedná o rekonstrukce čistíren odpadních vod a úpraven vod, či o dostavbu kanalizačních systémů. Další významnou skupinu investic pak představuje obnova majetku.

Na tomto interaktivním webu naleznete také časosběrné dokumenty, prostřednictvím kterých Vám chceme přiblížit průběh náročných rekonstrukcí technologicky složitých vodohospodářských zařízení. Budeme velmi rádi, když zde každý návštěvník nalezne to své - ať je to z pohledu občana, novináře, či akcionáře.

Mgr. Jiří Hladík
tiskový mluvčí SVS a.s.

Nejnovější videa

Podzimní aktivy akcionářů SVS a.s. 2017
20.11.2017

Podzimní aktivy akcionářů SVS a.s. 2017

Reportáž z tradičních podzimních setkání s akcionáři společnosti, tématem setkání byl projekt "Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020" a jeho vazba na PZ 2020.

Projekt ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020 - 1 .etapa
15.11.2017

Projekt ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020 - 1 .etapa

Animované video, které se snaží jednoduše vysvětlit a shrnout dosavadní průběh Projektu, od zahájení projektu až do doby podpisu smluv o koupi majoritního podílu SčVK od Veolie.

Investiční činnost SVS - říjen 2017
01.11.2017

Investiční činnost SVS - říjen 2017

Reportáž z vybraných investičních akcí probíhajících v regionu působnosti SVS a.s. v říjnu 2017.

Investiční činnost SVS - září 2017
01.10.2017

Investiční činnost SVS - září 2017

Reportáž z vybraných investičních akcí probíhajících v regionu působnosti SVS a.s. v září 2017.

Investiční činnost SVS - červenec, srpen 2017
01.09.2017

Investiční činnost SVS - červenec, srpen 2017

Reportáž z vybraných investičních akcí probíhajících v regionu působnosti SVS a.s. v prázdninových měsících 2017.