Zaměstnanci


Jméno Pozice Telefon
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Ing. Špičák Bronislav generální ředitel 415 211 099
ODBOR KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
PhDr. Berková Martina ředitelka 417 562 693
ÚSEK ADMINISTRATIVNÍ a IT
Mgr. Tichý Václav vedoucí 417 535 439
Labík Martin 482 428 626
Mračková Soňa 417 537 658
Ing. Fürst David 482 428 627
Chabrová Blanka 417 563 178
Zápotocká Helena 415 211 099
Kříž Jaroslav 417 537 661
Vokolek Zdeněk 482 428 610
Gebouská Jitka 482 428 611
ÚSEK KOMUNIKACE A PR
Mgr. Böhme Mario vedoucí 415 654 656
Mgr. Hladík Jiří 417 565 898
ÚSEK PRÁVNÍ
Mgr. Čížek Martin vedoucí 412 518 558
Bc. Novák Patrik 417 553 948
Mgr. Lišková Kamila 417 532 535
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Ing. Matzek Martin ředitel 417 565 874
ÚSEK PLÁNOVÁNÍ
Ing. Berka Petr vedoucí 417 532 535
Čermáková Olga 417 875 337
Mgr. Medřický Petr 482 428 620
Vágnerová Miluše 412 517 265
ÚSEK REALIZACE INVESTIC
Ing. Pillerová Anna vedoucí 417 539 048
Bergl Jaroslav 417 553 945
Ing. Lískovcová Jindra 417 533 057
Ing. Bc. Magdová Jirušková Pavla 482 428 621
Parlesák Robert 417 553 946
Ing. Matunová Kateřina 417 565 825
Jiřík Pavel 417 562 760
Ing. Pažout Robert 482 428 619
ÚSEK ROZVOJE
Ing. Zikeš Jan vedoucí 482 428 623
RNDr. Dvořák Martin 417 565 820
Ing. Neruda Radek 417 565 890
Ing. Líbal Aleš 482 428 625
Ing. Dvořák Petr 482 428 624
Ing. Müller Jiří 417 531 612
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Zurek Jan ředitel 417 535 378
PROVOZNÍ ÚSEK
Šorm Arnošt vedoucí 482 428 618
Kamínková Irena 417 536 258
Veselý Petr 417 553 947
Ing. Bischoffi Ondřej 472 780 535
Malý Ivan 472 780 534
Pleticha Jiří 415 711 370
Pokorný Viktor 482 428 614
ÚSEK MAJETKU
Ing. Barabáš Ivo vedoucí 417 535 376
Ing. Lengyel René 482 428 616
Ing. Eisenhammer Pavel 417 565 880
Ing. Beránková Libuše 417 535 059
Lachová Jana 482 428 617
Smržová Daniela 417 533 371
EKONOMICKÝ ODBOR
Ing. Kryl Stanislav ředitel 417 565 637
ÚSEK PLÁNŮ A FINANCÍ
Ing. Novák Jan 417 562 754
Ing. Válek Petr 417 562 776
ÚSEK ÚČETNÍ
Jaroš Jaroslav hlavní účetní 417 565 895
Drahotová Jana 417 565 860
Eisnerová Jana 417 553 824
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.