Data pro tvorbu ÚAP

Poskytování dat pro tvorbu územně-analytických podkladů (ÚAP)

Podle zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech jsou vlastníci provozované infrastruktury povinni poskytnout údaje pro tvorbu územně-analytických podkladů.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zmocnila Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK) Smlouvou o spolupráci při pořizování, správě a využívání dat geografického informačního systému (GIS) vodohospodářské infrastruktury k předávání dat vlastníka technické infrastruktury.

Společnost SčVK Vám v rámci výše uvedených povinností poskytne data týkající se provozované technické infrastruktury, a to pro sledované jevy č.: 67, 44, 68, 69, 70, 82 podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500 / 2006 Sb.

Data Vám budou poskytována prostřednictvím webového portálu:  uap.scvk.cz

Aplikace je dostupná pouze oprávněným uživatelům na základě uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo bude zasláno Vámi nadefinovaným uživatelům elektronickou poštou.  O změně oprávněné osoby nás neprodleně informujte. Součástí aplikace je návod k použití.

Rozsah předávaných dat je dán územím Vaší působnosti. Předaná data jsou v souřadnicovém systému JTSK, výkres v grafickém editoru Microstation v7 (formát dgn). Součástí dat je předávací protokol (pasport.pdf) a struktura výkresů (popis.xls)

Veškeré Vaše dotazy posílejte prosím na info@scvk.cz.

V případě požadavků nad rámec výše uvedeného zmocnění provozovatele se obracejte na Ing. Ivo Barabáše (ivo.barabas@svs.cz), odbor správy majetku SVS a. s. (garantem této agendy byl do 31. 12. 2011 Ing. David Furst).
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies