Kdo jsme

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.

Tato oblast má společnou hranici se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Hydrologicky podstatná část území spravovaného SVS náleží do povodí Labe a tím i úmoří Severního moře. Pouze malá část této oblasti na severovýchodě náleží do povodí řek Nisy a Odry a tím i do úmoří Baltického moře. Z hlediska hydrografického je v daném území mimořádně významný tok Labe s jeho přítoky Ohří, Bílinou, Jizerou, Ploučnicí a Kamenicí. Pouze část oblasti na severovýchodě odvodňuje tok Lužické Nisy a Mandavy.

Mapa působnosti

Veškeré akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti od začátku umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu a výrazně pomohlo malým obcím, jež by nebyly schopné financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Severočeská vodárenská společnost převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK).

Existence silné vodárenské společnosti získala zcela nový rozměr v souvislosti se vstupem ČR do EU, kdy v rámci přechodného období do konce roku 2010 bylo nutné rozšířit a zmodernizovat vodohospodářskou infrastrukturu tak, aby po roce 2010 vyhověla normám EU a novým normám ČR. Příprava a realizace rozsáhlých projektů ke splnění těchto úkolů vyžadovaly náročnou odbornou přípravu i soustředění velkých objemů investičních prostředků vodárenskou společností, i když se uskutečnily s finanční podporou z fondů EU i fondů národních.

 

Severočeská vodárenská společnost je členem řady profesních a oborových organizací a sdružení:

  • SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR   Logo SOVAK

 

  • SVH ČR – Svaz vodního hospodářství ČR  logo SVH ČR   

 

  • AKI ČR – Asociace kritické infrastruktury  logo AKI ČR          

 

  • AVPVI – Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury    logo AVPVI                                         

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies