Koncernová deklarace

SVS nabyla majoritní podíl ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK), která mimo jiné vlastní 100% podíl ve společnosti Mateotech s.r.o. SVS bude v rámci nového uspořádání společností skupiny uplatňovat jednotné řízení, které bude realizováno prostřednictvím skupinových politik.

 

Řídící osoba

Severočeská vodárenská společnost a.s. je řídící osobou koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož dalšími členy (řízenými osobami) jsou následující společnosti:

Řízené osoby

  • společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550;
  • společnost Mateotech s.r.o., IČO: 294 15 560, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4.
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.