Technický standard VH staveb

Technický standard vodohospodářských staveb se vydává za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti působnosti SVS a provozovatele SčVK. Navržené materiály a konstrukční řešení jsou povinné uplatňovat z důvodů jednotnosti u nových staveb (též přístaveb, rozšíření apod.), obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav v případě, že majetek je, či má být, provozován SčVK, a nebo je, či má být, vlastněn SVS. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení.

Technický standard vodohospodářských staveb - aktualizované vydání s datem účinnosti od 1. 1. 2020plné znění k dispozici ZDE.

Technický standard - Čerpací stanice odpadních vod dále upřesňuje výše uvedený "Technický standard vodohospodářských staveb“ bod D.5.6 „Čerpací stanice odpadních vod“ a SVS ho vydává za účelem sjednocení technického a konstrukčního řešení objektů čerpacích stanic odpadních vod (dále jen ČSOV) v oblasti působnosti SVS a provozovatele SčVK. Dále popisované materiály, konstrukční a technická řešení se povinně použijí u nových staveb ČSOV, technických zhodnocení a oprav stávajících ČSOV v případech, že ČSOV je, či má být, provozována provozovatelem, a nebo je, či má být, vlastněna SVS.

Technický standard - Čerpací stanice odpadních vod - aktualizované vydání s datem účinnosti od 1. 1. 2020plné znění k dispozici ZDE.

Technický standard - Vodojemy a čerpací stanice pitné vody - vydání s datem účinnosti od 1. 1. 2020 - plné znění k dispozici ZDE.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.