Technický standard VH staveb

Technický standard vodohospodářských staveb se vydává za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti působnosti SVS a provozovatele SčVK. Navržené materiály a konstrukční řešení jsou povinné uplatňovat z důvodů jednotnosti u nových staveb (též přístaveb, rozšíření apod.), obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav v případě, že majetek je, či má být, provozován SčVK, a nebo je, či má být, vlastněn SVS. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení.

Technický standard - Čistírny odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod dále upřesňuje výše uvedený "Technický standard vodohospodářských staveb“.

Technický standard - Vodojemy a čerpací stanice pitné vody dále upřesňuje výše uvedený "Technický standard vodohospodářských staveb“.

Technický standard - Úpravny pitné vody dále upřesňuje výše uvedený "Technický standard vodohospodářských staveb“.

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies