Seznam staveb - 2021

Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.09.2021 - 31.08.2022

Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ve Varnsdorfu, v ulicích Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská, provedeme rekonstrukci zkorodovaných poruchových vodovodních řadů a děravé místy zborcené kanalizace, pro cca 60 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které je investorem nové dešťové kanalizace a nového vodovodního přivaděče.


Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.09.2021 - 30.06.2022

Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V Jirkově, ulicích Chomutovská a K. Čapka, provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a děravé kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel. Stavbu koordinujme s městem Jirkov, které v uvedené lokalitě plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.09.2021 - 01.06.2022

Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V Trmicích, ul. Chelčického a V Polích, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a děravé kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Trmice a jeho rozvojem a plánovanou výstavbou v dotčené lokalitě v souladu s územním plánem.


Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa
01.09.2021 - 30.11.2021

Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa

V Doksech, ul. Lesní, provedeme druhou etapu rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu v délce 689 metrů pro cca 300 napojených obyvatel dotčeného úseku. Stavba je koordinována s městem Doksy, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů v roce 2022.


Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce
23.08.2021 - 22.08.2022

Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce

V Zubrnicích provedeme stavebně technologickou rekonstrukci dožilého vodojemu z roku 1905, pro cca 200 napojených obyvatel, součástí stavby je rekonstrukce a zkapacitnění svodného řadu.


Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce
12.08.2021 - 31.12.2022

Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

V České Lípě provedeme stavebně technologickou rekonstrukci vodojemu Špičák 2A, který slouží k zásobování pitnou vodou pro sídliště Lada. Stavba bude probíhat za provozu vodojemu.


Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.08.2021 - 31.05.2022

Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Teplicích, ul. Vojanova provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice a se společností ČEZ.


Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň
09.08.2021 - 30.11.2021

Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň

Dojde k částečné rekonstrukci a výměně technologického zařízení vodojemu Roveň, který slouží k zásobování celkem cca 500 obyvatel.


Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu
06.08.2021 - 30.09.2021

Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu

V Chrastavě, v části ulice Vítkovská, provedeme rekonstrukci zastaralého silně inkrustovaného vodovodu z roku 1909. Stavba je koordinována s Libereckým krajem, který plánuje obnovu části dotčené asfaltové komunikace v roce 2022 a dále s městem Chrastava, které plánuje výstavbu nových chodníků, opěrných zdí, odvodnění komunikace, nové splaškové kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2022.


Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy
04.08.2021 - 15.10.2023

Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy

Dojde k rekonstrukci části administrativní budovy úpravny vody Hradiště, která je ve špatném technickém stavu, není v současnosti využívána, a ani se v dlouhodobém výhledu využití nepředpokládá.


Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.