Pokyny pro realizaci a předávání VH staveb od neakcionářů do majetku

O zahájení stavby a průběhu realizace informuje stavebník příslušného oblastního inspektora a zástupce provozovatele SčVK uvedeného ve vyjádření k předmětné stavbě. Po dokončení stavby zpracuje provozovatel Zápis o předání a převzetí stavby do majetku.
Tento provozovatelem potvrzený zápis bude postoupen provoznímu inspektorovi jako podklad pro další smluvní jednání ve věci převzetí stavby do majetku. 

V případě, že budou existovat nějaké překážky, které brání převzetí stavby do majetku SVS (tedy není možné uzavření kupní smlouvy) a investor bude chtít stavbu i přesto zprovoznit (tedy odebírat pitnou vodu na předávacím místě či předávat odpadní vody na předávacím místě), je možné související VHI připojit na VHI ve vlastnictví SVS pouze na základě uzavření tzv. „Dohody vlastníků“, která stanovuje podmínky pro takové připojení. V této věci prosím, rovněž jednejte s příslušným provozním inspektorem pro danou oblast.

Před převzetím VHI do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím telefonu.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies